W Alegotówka możesz wnioskować o szybką pożyczkę gotówkową w kwocie od 500 zł do 5000 zł (z wyjątkiem pożyczki promocyjnej, której maksymalna kwota wynosi 500 zł). Termin pożyczki dostosowujesz samodzielnie do swoich potrzeb - może to być 7, 14, 21 lub 30 dni.
Pożyczki udzielane są osobom:
• w wieku od 18 do 75 lat,
• posiadającym polskie obywatelstwo i miejsce zamieszkania w Polsce,
• posiadającym rachunek bankowy (i nie jest to rachunek w SKOK),
• nie mającym zaległości wpisanych w bazach danych Biura Informacji Kredytowej ani Biur Informacji Gospodarczej,
• które poprawnie wypełniły wniosek o pożyczkę oraz ich tożsamość została pomyślnie zweryfikowana w trakcie składania wniosku.
W serwisie Alegotówka możesz złożyć wniosek o pożyczkę gotówkową w kwocie od 500 zł do 5000 zł, na okres 7, 14, 21 lub 30 dni.

Wysokość przyznanej pożyczki, będzie zależała od oceny Twojej wiarygodności kredytowej oraz od historii współpracy z alegotowka.pl.
• maksymalna kwota dla pierwszej pożyczki bez promocji wynosi 3 000 zł
• maksymalna kwota dla drugiej pożyczki bez promocji wynosi 4 000 zł
• maksymalna kwota dla trzeciej pożyczki bez promocji wynosi 5 000 zł
Przede wszystkim analizujemy Twoją wiarygodność i zdolność kredytową. Po dokonaniu oceny może okazać się, że nie będziemy w stanie przyznać Ci pożyczki w kwocie, o jaką wnioskowałeś. Jednak nie martw się! Zaproponujemy Ci najlepszą ofertę na dany moment, indywidualnie dopasowaną do Ciebie. Ponadto, jeżeli nasza współpraca będzie układała się dobrze, wysokość kolejnej pożyczki, o którą możesz wnioskować jest u nas zazwyczaj wyższa.
Serwis Alegotówka posiada najnowsze rozwiązania technologiczne, dlatego decyzję o udzieleniu pożyczki nasi Klienci otrzymują zazwyczaj w kilka minut. Sporadycznie zdarza się, że decyzja jest wydawana na drugi dzień roboczy.
Jak najbardziej! Jeśli spłacasz swoje pozostałe zobowiązania terminowo, nie ma przeciwwskazań aby złożyć wniosek na alegotowka.pl.
W Alegotówka Klient może posiadać w tym samym czasie tylko jedną pożyczkę.
Proces wnioskowania o pożyczkę jest bardzo prosty:
• wejdź na stronę główną www.alegotowka.pl i zarejestruj się (wymagane tylko przy pierwszym wniosku o pożyczkę),
• na suwaku wybierz kwotę oraz termin spłaty pożyczki i kliknij przycisk „biorę pożyczkę”,
• następnie uzupełnij dane w polach wniosku i zaakceptuj wymagane zgody,
• zweryfikuj swoją tożsamość jedną z dostępnych metod,
• po zakończeniu wniosku otrzymasz od nas informację zwrotną z decyzją kredytową na SMS oraz na e-mail.
W serwisie Alegotówka nie wymagamy od Ciebie przesyłania żadnych dokumentów ani zaświadczeń (np. o zarobkach). Wystarczy, że przygotujesz dane z Twojego dowodu osobistego, numer Twojego telefonu komórkowego oraz numer Twojego rachunku bankowego.
Tak. Każdy Klient powinien mieć własny rachunek bankowy, którego jest właścicielem. Przypominamy, że nie akceptujemy rachunków w SKOK.
Do wyboru masz dwa sposoby potwierdzenia tożsamości:
Szybka Identyfikacja - darmowy i bezpieczny sposób weryfikacji Twojego rachunku bankowego. W tej opcji nie ma potrzeby wykonywania Przelewu Weryfikacyjnego w wysokości 1 zł.
Przelew Weryfikacyjny – szybki przelew w kwocie 1 zł wykonywany z Twojego rachunku bankowego za pośrednictwem usługi BlueCash. Po dokonaniu weryfikacji, kwota 1 zł zwracana jest na rachunek, z którego dokonano przelewu.
Jest to metoda weryfikacji Klienta, która jest wykorzystywana przez instytucje finansowe. Jest to najszybsza metoda dzięki której możemy potwierdzić Twoją tożsamość oraz pobrać jednorazowo informacje i wyciąg z Twojego rachunku bankowego. Te dane są nam niezbędne do analizy Twojej zdolności i wiarygodności kredytowej.

Bezpieczeństwo połączenia zapewniają nowoczesne metody szyfrujące, a certyfikaty SSL używane przez Alegotówkę gwarantują, że przesyłane dane są zabezpieczone i nie mają do nich dostępu nieuprawnione osoby.

Co istotne, na żadnym z etapów Szybkiej Identyfikacji dane, których używasz do logowania nie są nigdzie zapisywane, a więc nikt nie ma do nich dostępu. Zarówno przed, w trakcie jak i po weryfikacji nie możemy wykonać jakichkolwiek transakcji na Twoim rachunku.

Pamiętaj, że mamy przygotowaną również drugą metodę weryfikacji, czyli Przelew Weryfikacyjny 1 zł.
Przelew Weryfikacyjny to druga z dostępnych dla Ciebie metod weryfikacji tożsamości. Przelew w kwocie 1 zł wykonywany jest przez ciebie z Twojego rachunku bankowego za pośrednictwem usługi BlueCash. Weryfikacja tą metodą w większości przypadków jest bardzo szybka i zazwyczaj trwa od kilkunastu sekund do kilku minut.

Po dokonaniu weryfikacji, kwota 1 zł zwracana jest na rachunek, z którego dokonano przelewu.
W żadnym wypadku. Aby otrzymać u nas pożyczkę nie musisz niczego zastawiać czy ustanawiać poręczyciela.
Dla Twojej wygody dajemy Ci możliwość udzielenia zgody na podpisanie Umowy w Twoim imieniu przez pełnomocnika. Ta zgoda jest wyrażana podczas składania wniosku o udzielenie pożyczki.
Oczywiście. Działamy zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim, dlatego każdy Klient ma prawo na odstąpienie od Umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Aby złożyć odstąpienie należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przed upływem tego terminu. Adres pożyczkodawcy znajdziesz w Umowie pożyczki, natomiast Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Ramowej Umowy Pożyczki oraz każdej poszczególnej Umowy Pożyczki.
Podczas analizy wniosków Klientów bierzemy pod uwagę wiele czynników, w tym zdolność i wiarygodność kredytową. Niestety nie wszystkie wnioski są rozpatrywane pozytywnie.

Jeśli decyzja o przyznaniu pożyczki była negatywna popraw swoją zdolność kredytową i spróbuj ponownie złożyć wniosek - być może będziemy mogli udzielić Ci pożyczki.
Tak. Zawsze informujemy naszych Klientów o wyniku analizy ich wniosku o pożyczkę.
Każdy nasz Klient otrzymuje od nas SMS oraz e-mail z wynikiem analizy wniosku o pożyczkę zaraz po tym jak decyzja zostanie wydana.
Korzystamy z usługi szybkich przelewów BlueCash, co pozwala nam na szybkie przesyłanie pieniędzy na rachunki klientów (z pominięciem sesji Elixir). Sprawdź tutaj banki, które są obsługiwane przez usługę BlueCash.

Jeżeli masz rachunek w Banku, który nie jest obsługiwany przez usługę szybkich przelewów, wówczas Twoje środki zostaną zaksięgowane zgodnie z sesją przychodzącą Elixir.
Marka Alegotówka jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy 02-685, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem rejestrowym KRS: 0000594858. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 200 000 zł. NIP: 5213717701, REGON: 363443466.

Primus Finance Sp. z o.o. jest pośrednikiem pożyczkowym współpracującym z następującymi firmami pożyczkowymi:
• Liberis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44 (kod pocztowy 02-672), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600387, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP 5213721737, REGON 363684572.
• Duo Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15C (kod pocztowy 02-676), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000600398, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200 000 PLN, NIP 5213721743, REGON 363684307.
• Yes Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (kod pocztowy 02-685), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000489140, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 300 000 PLN, NIP 5213657548, REGON 146909734.
Możesz się z nami skontaktować na kilka sposobów:
• wyślij e-mail na adres kontakt@alegotowka.pl,
• wypełnij formularz kontaktowy na podstronie kontakt: https://www.alegotowka.pl/kontakt/,
• zadzwoń do nas pod numer telefonu: 22 201 27 76

Godziny pracy konsultantów:
pon. – pt.: 08:00 – 20:00
sob.: 08.00 - 15.00
niedz.: –
Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania (RRSO) to miara kosztu kredytu konsumenckiego, która została określona w Ustawie o kredycie konsumenckim. RRSO wyrażona jest jako wartość procentowa i uwzględnia oprocentowanie oraz wszystkie pozostałe koszty związane z kredytem w stosunku rocznym.
Ile chcesz pożyczyć?
2 000 zł
Na jak długo?
30 dni
Termin spłaty 24.03.2017
Koszt pożyczki 1 500 zł
Kwota do spłaty 2 000 zł
RRSO 0.0 %
Formularz informacyjny Nota prawna Nota prawna
*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka do 500 złotych w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji do 500 złotych” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie alegotowka.pl/regulamin-promocji.pdf.

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka do 500 zł w promocji" (na dzień 06.01.2020): całkowita kwota pożyczki 500 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład na dzień 06.01.2020: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

*Warunek skorzystania z promocji „Pierwsza Pożyczka do 500 złotych w promocji”:

Warunkiem skorzystania z Promocji jest spłacenie udzielonej pożyczki promocyjnej najpóźniej w terminie spłaty wynikającym z Umowy Pożyczki. W przypadku zwrotu pożyczki promocyjnej po upływie terminu spłaty, promocja ulega anulowaniu, a Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z prowizją i odsetkami należnymi od udzielonej Pożyczki zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji stanowiącą załącznik do Umowy Pożyczki (powyższe nie wyłącza prawa Pożyczkodawcy do naliczania odsetek za opóźnienie). Szczegóły i warunki promocji „Pierwsza Pożyczka w promocji do 500 złotych” zawarte są w Regulaminie Promocji dostępnym na stronie alegotowka.pl/regulamin-promocji.pdf.

Reprezentatywny przykład:

Reprezentatywny przykład dla pożyczki objętej promocją „Pierwsza Pożyczka do 500 zł w promocji" (na dzień 06.01.2020): całkowita kwota pożyczki 500 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa stała): 0%, prowizja 0,00 zł, łączna kwota odsetek: 0,00 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 0,0 %, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 500 zł, całkowity koszt pożyczki 0,00 zł. Reprezentatywny przykład na dzień 06.01.2020: całkowita kwota pożyczki 1 000 zł, czas obowiązywania umowy wynosi 30 dni, roczne oprocentowanie nominalne (stopa zmienna): 10%, prowizja 274,50 zł, łączna kwota odsetek: 8,10 zł, Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 1983,1%, całkowita kwota do spłaty przez Pożyczkobiorcę: 1 282,60 zł, całkowity koszt pożyczki 282,60 zł. Jednorazowy Przelew Weryfikacyjny, który jest niezwłocznie zwracany Wnioskodawcy, wynosi 1 złoty. W przypadku skorzystania z usługi Szybkiej Identyfikacji, Wnioskodawca nie ponosi żadnych opłat.

Zegar

Godziny pracy

pn. - pt.: 08:00 - 20:00

sob.: 08:00 - 15:00

Telefon

Telefon

22 201 27 76

E-mail

E-mail

kontakt@alegotowka.pl

Primus Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, telefon (+48) 22 201 27 76. NIP: 5213717701, REGON: 363443466. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000594858. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.

zfp ssl
ssl