Czym jest refinansowanie?

Refinansowanie to umożliwienie Ci spłaty aktualnej pożyczki nową. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest to, że w pierwszej kolejności spłaci ona poprzednie Twoje zobowiązanie i zawsze zrobi to na czas o ile złożysz wniosek przed terminem spłaty pożyczki, która ma zostać zrefinansowana. Masz również możliwość otrzymania dodatkowej gotówki w przypadku gdy wnioskowana przez Ciebie kwota pożyczki refinansującej będzie wyższa niż aktualnego zobowiązania i Twoja decyzja kredytowa będzie pozytywna. W takim przypadku różnicę wypłacimy Ci na konto.

Dlaczego warto skorzystać?

  • Gwarancja spłaty aktualnej pożyczki na czas - unikasz dodatkowych opłat za opóźnienie o ile złożysz wniosek przed terminem spłaty pożyczki, która ma zostać zrefinansowana.
  • Możliwość otrzymania dodatkowej gotówki w przypadku wnioskowania o wyższą kwotę niż poprzednia pożyczka
  • W efekcie przesuniesz termin spłaty pożyczki o wybrany przez Ciebie okres - nawet 30 dni!

Jak skorzystać?

step-1

Zaloguj się do Panelu Klienta i w menu bocznym kliknij przycisk Refinansowanie

step-1

Na suwaku ustaw kwotę nowej pożyczki, zaakceptuj zgody i kliknij przycisk „weź pożyczkę”

step-1

Wybierz metodę płatności kosztów obecnej pożyczki (refinansowanej) i opłać wymagane koszty

Zegar

Godziny pracy

pn. - pt.: 08:00 - 20:00

sob.: 08:00 - 15:00

Telefon

Telefon

22 201 27 76

E-mail

E-mail

kontakt@alegotowka.pl

Primus Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, telefon (+48) 22 201 27 76. NIP: 5213717701, REGON: 363443466. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000594858. Kapitał zakładowy w wysokości 200 000 zł.

zfp ssl
ssl